Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Krzysiu Wójcik

14.07.1991

14.07.1991

14.07.1991

14.07.1991

Damian Jurek

19.06.1991

06.08.1991

19.06.1991

06.08.1991

Konradek Chwał

29.09.1991

03.11.1991

29.09.1991

03.11.1991

Sara Żytkowicz

01.11.1991

23.11.1991

01.11.1991

23.11.1991

Andrzej Kopel

22.11.1991

14.01.1992

22.11.1991

14.01.1992

Sebastian Kozera

08.11.1992

08.11.1992

08.11.1992

08.11.1992

Axel Zając

28.12.1992

04.01.1993

28.12.1992

04.01.1993

Arkadiusz Knitter

13.10.1993

13.10.1993

13.10.1993

13.10.1993

Marysia Piątek

25.01.1994

04.02.1994

25.01.1994

04.02.1994

Arkadiusz Kuć

17.02.1994

17.02.1994

17.02.1994

17.02.1994

Marysia Klepacka

10.05.1994

10.05.1994

Izabela Klepacka

10.05.1994

28.05.1994

10.05.1994

10.05.1994

10.05.1994

28.05.1994

Mateusz Panasiuk

10.06.1994

20.06.1994

10.06.1994

20.06.1994

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Dawidek

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Krzysiu Wójcik

14.07.1991

14.07.1991

Data urodzenia:

14.07.1991

Data śmierci:

14.07.1991

Pochowany:

Damian Jurek

19.06.1991

06.08.1991

Data urodzenia:

19.06.1991

Data śmierci:

06.08.1991

Pochowany:

Konradek Chwał

29.09.1991

03.11.1991

Data urodzenia:

29.09.1991

Data śmierci:

03.11.1991

Pochowany:

Sara Żytkowicz

01.11.1991

23.11.1991

Data urodzenia:

01.11.1991

Data śmierci:

23.11.1991

Pochowany:

Andrzej Kopel

22.11.1991

14.01.1992

Data urodzenia:

22.11.1991

Data śmierci:

14.01.1992

Pochowany:

Sebastian Kozera

08.11.1992

08.11.1992

Data urodzenia:

08.11.1992

Data śmierci:

08.11.1992

Pochowany:

Axel Zając

28.12.1992

04.01.1993

Data urodzenia:

28.12.1992

Data śmierci:

04.01.1993

Pochowany:

Arkadiusz Knitter

13.10.1993

13.10.1993

Data urodzenia:

13.10.1993

Data śmierci:

13.10.1993

Pochowany:

Marysia Piątek

25.01.1994

04.02.1994

Data urodzenia:

25.01.1994

Data śmierci:

04.02.1994

Pochowany:

Arkadiusz Kuć

17.02.1994

17.02.1994

Data urodzenia:

17.02.1994

Data śmierci:

17.02.1994

Pochowany:

Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Marysia Klepacka

10.05.1994

10.05.1994

Data urodzenia:

10.05.1994

Data śmierci:

10.05.1994

Pochowany:

Izabela Klepacka

10.05.1994

28.05.1994

Data urodzenia:

10.05.1994

Data śmierci:

28.05.1994

Pochowany:

Mateusz Panasiuk

10.06.1994

20.06.1994

Data urodzenia:

10.06.1994

Data śmierci:

20.06.1994

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Sanktuarium Jaworzno, siedziba: Jaworzno - Osiedle Stałe, ul Św. Maksymiliana Kolbe 3.