Katechezy dla narzeczonych

 

KATECHEZA  PRZEDMAŁŻEŃSKA

   

 

          

 

     

                                                                                                                        KATECHEZY

                                                                                                                PRZEDMAŁŻEŃSKIE

 

                                         INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W NAUKACH PRZEDMAŁŻEŃSKICH

 

Dekanat:  

Jaworzno Osiedle Stałe

Organizator:   

Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Jaworzno Osiedle Stałe

 

Kontakt

faron.julian@gmail.com

Telefon: 509 97 33 18

                                                    Termin:

 

                                nie będzie kursu we wrześniu

                              - koszt. 100 zł od osoby

  

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 1. W obecnej sytuacji przygotowanie narzeczonych do ślubu realizujemy w formie spotkań
  on-line oraz nabożeństw dla narzeczonych odbywających się w naszym kościele. Prosimy, aby na kurs w podanym wyżej terminie zapisywały się pary, które planują zawarcie sakramentu małżeństwa w miesiącach: czerwiec, lipiec sierpień 2020. Im wcześniejszy termin Waszego ślubu, tym wyższy priorytet w zapisach.
 2. Technicznym warunkiem udziału w naukach organizowanych przez nas jest posiadanie internetu z możliwością zalogowania się na wskazany komunikator. Będzie to konieczne do spotkań on-line z doradcą życia rodzinnego. Wystarczy jedno konto dla obydwojga narzeczonych.
 3. Zgłoszenie udziału w kursie dokonuje się poprzez przesłanie na adres mailowy: julian@gmail.com uzupełnionego formularza Zgłoszenie udziału w przygotowaniu do małżeństwa, którego wzór znajduje się poniżej. Kolejno należy:

-   wydrukować formularz w 2 egzemplarzach (jeden dla narzeczonej, drugi dla narzeczonego);

-   uzupełnić dane (narzeczony i narzeczona wypełniają dwa odrębne formularze);

-   podpisać własnoręcznie w odpowiednich miejscach formularza zgodę na przetwarzanie danych oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną;

-   kompletny formularz zeskanować (format pdf) lub zrobić jego zdjęcie;

-   przesłać na adres faron.julian@gmail.com  skany lub zdjęcia uzupełnionych formularzy  

 1. Przesłanie przez Was zgłoszenia nie oznacza automatycznego przyjęcia na nauki.
  Ze względu na ograniczoną liczbę osób, które mogą znajdować się jednocześnie w kościele oraz ograniczenia sprzętowe w jednej edycji może uczestniczyć ograniczona liczba par. Ostateczne potwierdzenie możliwości uczestnictwa w naukach zostanie wysłane na Wasz adres mailowy. W potwierdzeniu znajdziecie link komunikatora oraz datę i godzinę rozpoczęcia kursu.
 2. W czasie spotkania on-line należy mieć włączoną kamerę oraz posiadać sprawny mikrofon.
 3. Para korzysta ze spotkania na jednym urządzeniu. Musi być widoczna dla prowadzącego spotkanie.
 4. Podczas kursu uzyskacie również informację dotyczącą sposobu ustalenia terminu spotkań on-line z doradcą życia rodzinnego (obowiązują dwa spotkania w poradni).
 5. W ramach przygotowania składana jest ofiara w wysokości 120 zł od pary. Ofiara składana jest w sobotę po Mszy św., przy  wydawaniu materiałów kursowych oraz świadectw uczestnictwa.
 6. Kolejny kurs odbędzie się w miarę zgłoszeń kolejnych par, możliwości technicznych oraz obowiązujących rygorów sanitarnych.

 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZYGOTOWANIU DO MAŁŻEŃSTWA

Imię i nazwisko:                    ……………….……………………………………………………..............................

Planowana data ślubu:        …………………………………………………….....................................................

Parafia ślubu:                                   ………………………………………………………………………………………….

E-mail:                                   ………………………………………………………………………………………….

                            (proszę podać adres poczty który będzie wykorzystany do uczestnictwa w kursie)

Numer telefonu:                   ………………………………………………………………………………………….

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim
wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, którym jest parafia pw. MBNP w Jaworznie- Osiedle Stałe.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu i może być cofnięta
w każdym czasie.

 

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….

(data i podpis)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie (43-600, Jaworzno, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 3. Telefon: 32/6151549, imię, nazwisko proboszcza: Ks. Józef Lenda;
2) inspektorem ochrony danych w Diecezji Sosnowieckiej jest: ks. Tomasz Smalcerz, e-mail: inspektor@diecezja,sosnowiec.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania przygotowania bezpośredniego do małżeństwa (katechezy przedślubne i spotkania z doradcą życia rodzinnego) oraz w celach archiwalnych; 4) podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda; 5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu; 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora do końca okresu przygotowania do zawarcia małżeństwa, a przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu przez okres konieczny do realizacji celów archiwalnych;
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem; 9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu.

 

Potwierdzam zapoznanie się z ww. klauzulą ……….…………………………………………………………………………….

( data i podpis)

 

ZASADY UCZESTNICTWA W PRZYGOTOWANIU DO MAŁŻENSTWA

W OKRESIE OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH ZE STANEM EPIDEMII

 

 1. Ze względu na stan epidemii przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa jest prowadzone w formie respektującej prawne ograniczenia wynikające
  z rozporządzeń władz państwowych. Przygotowanie obejmuje:

- udział w odbywającej się w kościele Mszy św. lub nabożeństwie dla narzeczonych;

- uczestnictwo w katechezie prowadzonej on-line;

- uczestnictwo w 2 spotkaniach z doradcą życia rodzinnego w poradni życia rodzinnego prowadzonych on-line.

 1. Przygotowanie w powyższej formie jest adresowane do tych narzeczonych, którzy planują zawarcie związku małżeńskiego do dnia 31 sierpnia 2020 r. Informacje dotyczące formy przygotowania do małżeństwa dla osób planujących ślub po wakacjach zostaną podane w czerwcu.
 2. Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie udziału. Zgłoszenie odbywa się drogą e-mailową poprzez przesłanie wypełnionego formularza. Szczegółowe informacje dotyczące programu przygotowania, instrukcja dotycząca zgłoszeń i zasad uczestnictwa oraz formularz znajduje się poniżej w plikach do pobrania.
 3. Po przesłaniu zgłoszenia, pocztą elektroniczną zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia na kurs oraz informacje dotyczące sposobu nawiązania kontaktu
  z prowadzącymi spotkania.

 

 

 

Jaworzno – Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomoc

Termin: Nie ma kursu we wrześniu

koszt od osoby- 100,-

Informacje dotyczące zgłoszenia: patrz plik do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Sanktuarium Jaworzno, siedziba: Jaworzno - Osiedle Stałe, ul Św. Maksymiliana Kolbe 3.