Chrzest i Ślub- potrzebne dokumenty

CHRZEST ŚWIĘTY

 

 

Chrzest jest pierwszym sakramentem w życiu chrześcijańskim, który gładzi grzech pierworodny i wprowadza do wspólnoty Kościoła. Znaczenie chrztu najlepiej obrazuje liturgia. Rozpoczęcie obrzędu znakiem krzyża jest wyrazem przynależności do Chrystusa. Słowo Boże i egzorcyzm oznaczają przyjęcie wiary Kościoła. Zanurzenie w wodzie lub polanie głowy wodą chrzcielną w chwili wzywania każdej z osób Trójcy Świętej obmywa z grzechów, w tym z grzechu pierworodnego, i daje nowe życie. Poprzez namaszczenie krzyżmem przyjmowane są dary Ducha Świętego.
Biała szata symbolizuje duchową czystość i radość, a świeca zapalona od paschału jest światłem Zmartwychwstałego. Po tych obrzędach osoba ochrzczona staje się dzieckiem Bożym i może zwracać się do Boga słowami modlitwy „Ojcze nasz”.

Kto może być chrzestnym?

Chrzestnym mogą być osoby które:

- ukończyły 16 rok życia

- były ochrzczone i bierzmowane

- są praktykującymi katolikami czyli modlą się, regularnie uczęszczają na Mszę św., często przystępują do Komunii Św., mają ślub kościelny, cieszą się w swym otoczeniu dobrą opinią oraz dają swym chrześcijańskim życiem dobry przykład; w wypadku młodzieży konieczne jest, aby była bierzmowana oraz uczęszczanie na religię w szkole potwierdzone indeksem; nie wolno dopuszczać do funkcji chrzestnych osób żyjących w związku cywilnym oraz młodzieży nie uczęszczającej na religię w szkole.

Co będzie potrzebne?
– metryka urodzenia dziecka z USC
– wypis z Księgi Ślubów (w przypadku braku ślubu wymaga się aktów urodzenia rodziców z USC)

- dane rodziców chrzestnych ( imiona i nazwiska, adresy zamieszkania)
– zaświadczenia rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania

Gdzie się zgłosić?

 

W sprawach dotyczących chrztu należy się udać do kancelarii parafialnej. Chęć ochrzczenia dziecka zgłaszają rodzice (przynajmniej jeden z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest dziecka).

 

 

ŚLUB

 

Sakrament małżeństwa sprawia, że miłość dwojga ludzi zostaje wzmocniona i uświęcona przez Boga, treść przysięgi małżeńskiej może stać się treścią ich życia.
Kobieta i mężczyzna sami udzielają sobie sakramentu małżeństwa. Obiecują sobie miłość i wierność oraz wyrażają gotowość przyjęcia i wychowania dziecka. Wiążą życie ze sobą nawzajem oraz z Bogiem, który zawsze będzie między nimi obecny, otaczając ich małżeństwo swoją opieką.

Przyjęcie sakramentu małżeństwa oznacza, że małżonkowie będą iść wspólnie przez życie i pozostaną przy sobie w dobrych i złych chwilach. Ważne, by nie zapominać, że nadrzędnym celem sakramentu jest osiągnięcie zbawienia, a więc małżonkowie powinni się wspierać w swojej drodze do świętości.

 

Potrzebne dokumenty: 

  • Metryki chrztu narzeczonych (data wydania nie dłuższa niż 6 miesięcy)

  • Świadectwo ukończenia Kursu Nauk Przedmałżeńskich.

  • Świadectwo bierzmowania. 

  • Świadectwo ukończenia katechizacji.

  • Dowody osobiste narzeczonych.

  • W przypadku ślubów konkordatowych - zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa.

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Sanktuarium Jaworzno, siedziba: Jaworzno - Osiedle Stałe, ul Św. Maksymiliana Kolbe 3.