zostaje

Sakrament Bierzmowania

 

Przygotowaniem młodzieży do sakramentu bierzmiowania w naszej Parafii w tym roku szkolnym 

zajmuje się ks. Robert Szulczewski.

Kontakt:  

-telefoniczny 725 537  802

- e-mail: kard09@wp.pl

- osobisty w kancelarii parafialnej w poniedziałek od  godz. 16.00 do 17.00.

 

I. WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW:

 

    *       Udział w niedzielnej i świątecznej Mszy św.

    *       Codzienna modlitwa rano i wieczorem (zalecana wspólna modlitwa w gronie rodziny),

    *       Uczestnictwo w KATECHEZACH dla kandydatów do bierzmowania ( raz w miesiącu w kościele dolnym)

    *       Comiesięczną Spowiedź i Komunię Św., udział w nabożeństwach roku liturgicznego,

    *       Właściwe przygotowanie podczas katechezy szkolnej i opanowanie wymaganego materiału. 

 

 

II. WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ MAŁEGO KATECHIZMU:

 

1. PACIERZ:

- Modlitwa Pańska (Ojcze nasz),

- Pozdrowienie Anielskie (Zdrowaś Maryjo),

- Skład Apostolski (Wierzę w Boga)

- Przykazania Boże i Przykazanie Miłości,

- Aniele Boży.

 

2. KATECHIZM:

- Główne Prawdy Wiary,

- Przykazania Kościoła,

- Sakramenty Święte,

- Grzechy Główne,

- Warunki Sakramentu Pokuty,

- Dary Ducha Świętego,

- Cnoty Ewangeliczne i Cnoty Kardynalne,

- Uczynki Miłosierdzia (względem ciała i względem duszy).

 

OGŁOSZENIA  

dla kandydatów do bierzmowania 

 

 

                        KATECHEZA dla KANDYDATÓW do przyjęcia sakramentu bierzmowani będzie

           

   23  lutego tj. w piątek  o godz. 19.00 w dolnym kościele

 

III. PYTANIA przygotowujące do sakramentu bierzmowania