Stowarzyszenie ARKA OCALENIA

PŁOMIEŃ MIŁOŚCI Niepokalanego Serca Maryii

 

     

 

STOWARZYSZENIE ARKA OCALENIA

Kapelan Stowarzyszenia Arka Ocalenia i grupy modlitewnej Ks. kan. Stanisław Janicki

 

 

Kontakt z naszym Stowarzyszeniem:

 

Zarząd Stowarzyszenia Arka Ocalenia

Spotkania organizacyjne - w drugi czwartek miesiąca o godz. 19:00

 

Grupa modlitewna: PŁOMIEŃ MIŁOSCI Niepokalanego Serca Maryii

Spotkania modlitewne – w pierwszy i drugi poniedziałek (oprócz świąt) o godzinie 19:00

Lider Grupy Modlitewnej Pani Henryka Kalemba

 

Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie - Osiedlu Stałym

43-603 Jaworzno - Osiedle Stałe, ul Św. Maksymiliana Kolbe 3

 

NABOŻEŃSTWO DO PŁOMIENIA MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI WRAZ Z KORONKĄ

W jednym z objawień Pan Jezus powiedział:

Płomień Miłości jest wezwaniem i darem o szczególnym znaczeniu, który Jezus Chrystus i Matka Boża dają ludziom.

„Matko Boża! Rozlewaj na całą ludzkość działanie łaski Twojego Płomienia Miłości teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.”

Słowa Matki Bożej: „To jest właśnie ta modlitwa, mocą której wy oślepiać będziecie szatana”.

 

 

Płomień Miłości Mojej Niepokalanej Matki jest dla was tym, czym była dla Noego Arka.

W jaki sposób możemy odpowiedzieć na wezwanie Matki Bożej i Jezusa Chrystusa?
"Pomóżcie mi! – Jeżeli przyjmiecie Mój Płomień Miłości, wspólnie uratujemy świat!".

Odmawianie i rozpowszechnianie modlitwy:
„Matko Boża! Rozlewaj na całą ludzkość działanie łaski Twojego Płomienia Miłości teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.”
Słowa Matki Bożej: „To jest właśnie ta modlitwa, mocą której wy oślepiać będziecie szatana”.

Uczestniczenie we Mszy świętej

Słowa Matki Bożej: „Jeżeli jesteście w stanie łaski i bierzecie  udział we Mszy św., która nie jest dla was obowiązkowa, wówczas Płomień  Miłości wytryska z Mojego Serca tak, że w tym czasie szatan zostaje  oślepiony, a pełnia mojej łaski spływa na tę duszę, za którą ta Msza św. jest odprawiana”.

 

Siła Najświętszej Krwi Pańskiej
Słowa Pan Jezusa:
„Mój Stół jest niezmiennie zastawiony. Ja jako gospodarz ofiarowałem  wszystko. Daję wam nawet siebie samego. Starajcie się o przyjęcie  Najświętszej Krwi do waszych dusz (...) Nie bądźcie obojętni. Nie  przyzwyczajenie prowadzić was winno do mojego Stołu, lecz ogień miłości,  tej miłości, która w was poprzez Moją miłość i poprzez Mnie płonąć  będzie, a w zjednoczeniu z wami wypali grzech waszej duszy”.

„Odwiedzajcie często Najświętszy Sakrament Ołtarza!”
Słowa Pan Jezusa:
„Jeżeli wy do mnie nie przyjdziecie, jakżeż ja mam wam wtedy moich łask  udzielić? Pełnia łask zgromadzona jest w moim sercu. Moje serce jest niezmierzone w swojej miłości”.

 

Codzienne ofiarowanie
Słowa Matki Bożej:
Ofiarujcie swoją codzienną pracę na cześć Bożą! Jeżeli  jesteście w stanie łaski, także wówczas, poprzez to ofiarowanie wzmaga  się oślepienie szatana. Żyjcie zatem w Mojej łasce (...) Liczne łaski,  które wam daję, jeżeli je dobrze użyjecie – a powinniście je także coraz  więcej i lepiej używać – spowodują w następstwie poprawę wielu dusz”.
„Wy wszyscy jesteście moimi dziećmi, a ja jestem Matką dla wszystkich! Proście świętego Józefa, Najczystszego Oblubieńca! On będzie szukał przytułku w sercach ludzkich dla Mojego Płomienia Miłości!"

 

Modlitwa: Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz uczynić możliwym to, co wydaje się być  niemożliwym. Spójrz z ojcowską miłością na wszystkie nasze potrzeby.

 

Wiara i zaufanie
Słowa Pan Jezusa:
„Bez wiary i zaufania nie zdoła zakorzenić się w was żadna cnota. One są  filarami owego świętego przedsięwzięcia, do którego teraz się  przygotowujemy.”
Słowa Matki Bożej:
„Moje dziecko! Wierz w Moją Matczyną Potęgę! Pokora! Ofiara! Te dwie  postawy winny opanować twoją duszę. Wierz i ufaj! Teraz uwierz już  wreszcie w moją matczyną potęgę, którą oślepię szatana i uratuję świat  od zatracenia!”

 

Godzina pokutnego czuwania w rodzinie
Słowa Matki Bożej:
„Moja córko, proszę, abyście czwartek i piątek uznawali  jako szczególne dni łaski i abyście w oba te dni ofiarowywali całkiem  szczególną pokutę dla mego Boskiego Syna. Sztuką i sposobem tej pokuty jest godzina pokutnego czuwania w rodzinie. Podczas tej jednej godziny,  którą wy w gronie rodzinnym w pokutnym nastroju spędzicie, odmawiajcie rozmaite modlitwy (np. różaniec). Śpiewajcie nabożne pieśni! Z myślą o  pięciu świętych Ranach mojego Boskiego Syna rozpoczynajcie to  nabożeństwo czytaniem duchownym przy zapalonym świetle świecy – jako  znaku mojego przyrzeczenia. Odprawiajcie to nabożeństwo co najmniej we  dwoje lub troje, gdyż jak wiadomo, tam, gdzie dwoje albo troje zgromadzą  się w Imię mojego Syna, tam On jest pośród nich. Na początku należy  przeżegnać się pięciokrotnie polecając się równocześnie Miłosierdziu  Ojca Niebieskiego".

 

Matka Najświętsza prosiła Erzsébet Kindelmann, aby ludzie odmawiali Koronkę do Płomienia Miłości Jej Niepokalanego Serca. Matka  Boża wraz z Panem Jezusem zapewniła, że moc tej modlitwy będzie  skutecznym orężem w duchowej walce z szatanem.

 

 

KORONKA DO PŁOMIENIA MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI  

(Odmawia się na Różańcu) - Na cześć pięciu Ran Pana Jezusa żegnamy się pięć razy:
† W Imię Ojca i Syna i Ducha Św. Amen.
Na dużych paciorkach:
† Pełne Boleści i Niepokalane Serce Maryi, proś za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Na małych paciorkach:
† Matko ratuj nas, przez Płomień Miłości Twojego Niepokalanego Serca!
3 x na zakończenie:
† Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

Matko Boża, rozlewaj na całą ludzkość działanie łaski Twojego Płomienia Miłości teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Matka Boża prosiła o rozpowszechnienie na cały świat tej oto modlitwy, w ten sposób mówiąc: Od zaraz dodajcie do każdej modlitwy, którą kierujecie do Mnie, następującą prośbę: Matko Boża! Rozlej na całą ludzkość działanie Twojego Płomienia Miłości teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. To jest właśnie ta modlitwa, mocą której wy oślepiać będziecie szatana. Pozdrawiajcie się słowami:

Płomień Miłości Jezusa i Maryi niech płonie w sercach naszych – teraz i na wieki.

 

 1. Moją pierwszą i najważniejszą prośbą jest: Oddawajcie publicznie część, uwielbiajcie pięć Świętych Ran Mojego Boskiego Syna! To nie ma być jakieś prywatne nabożeństwo, lecz publiczne oddawanie wielkiej czci.
 2. Odnośnie do czci pięciu Świętych Ran brzmią zgodnie słowa Jezusa i Maryi następująco: Ku uczczeniu Moich pięciu Świętych Ran czyńcie kolejno pięć razy znak Krzyża Świętego. Jednocześnie ofiarujcie siebie w Moich Świętych Ranach Miłosierdziu Ojca Niebieskiego. Gdy czynisz znak Krzyża Świętego, wpatruj się w Moje zakrwawione oczy, pogrążaj się w nich i pomyśl o tych razach, które Ja także od ciebie otrzymałem.

 

 1. Odbywajcie Godzinę Świętą w rodzinie! Uważajcie czwartki i piątki jako osobliwe dni łaski. W te dni właśnie ofiarujecie pokutne zadośćuczynienie Memu Boskiemu Synowi! Tę Świętą Godzinę niech wypełnią nabożne pieśni, rozważania, różne modlitwy, szczególnie Różaniec, Drogę Krzyżową. Rozpoczynajcie tę Godzinę ku czci pięciu Świętych Ran pięciokrotnym przeżegnaniem się, w taki też sposób należy tę Godzinę zakończyć. Zapalcie np. świecę dla przypomnienia Mojej Obietnicy. Odwiedzajcie często Najświętszy Sakrament Ołtarza.

 

 1. Proszę Ojca Świętego, by Uroczystość Płomienia Miłości Mego Niepokalanego Serca była obchodzona

2 lutego, w Święto Matki Boskiej Gromniczej.

 

 1. Moje szczególne błogosławieństwo daję poprzez Ojca Świętego tym rodzinom, które przyjmując Moją Boską Wolę współdziałają w Moim stwórczym dziele.

 

 1. Jeżeli w stanie łaski bierzecie udział we Mszy Św. nieobowiązkowej, wtedy Płomień Mojej Miłości ogarnie ową osobę, za którą tę Mszę Św. ofiarujecie. W czasie udziału w tej Mszy Św. oślepienie szatana wzrasta, zależnie od stopnia waszej gorliwości.

 

 1. Działanie łaski Mojego Płomienia Miłości obejmuje także konających i dusze w czyśćcu cierpiące! Moja prośba jest, byście się tak zorganizowali i podzielili między siebie nocne czuwanie, żeby nie brakowało żadnej minuty czuwania. Jak długo ktokolwiek – powołując się na Mój Płomień Miłości – trwać będzie na nocnej modlitwie, tak długo nikt z umierających z jego otoczenia nie zostanie potępiony, to przyrzekam. (Jeśli stanowicie liczne grono osób pokutnego zadośćuczynienia, wtedy zadowolę się nawet 5-minutowym czuwaniem każdej osoby). Im gorliwsza jest modlitwa, tym większe będzie oślepienie szatana, a biedny konający zaczerpnie nowej siły, aby mógł zadecydować o swym przyszłym losie.

 

 1. Kto powołując się na Mój Płomień Miłości odmówi 3 x Zdrowaś Maryjo…- uwalnia w ten sposób jedną biedną duszę z Czyśćca. – Kto w listopadzie, powołując się na Mój Płomień Miłości, odmówi 1 x Zdrowaś Mario…- uwalnia 10 biednych dusz z czyśćca.

 

 1. Jeśli kapłani zachowują w poniedziałki ścisły post o chlebie i wodzie, to uwolnią oni podczas każdej Mszy Św., jaką odprawią w danym tygodniu – w czasie konsekracji – wielkie zastępy dusz z ognia czyśćcowego… Jeśli osoby Bogu poświęcone i osoby świeckie zachowują w poniedziałki ścisły post, to uwolnią również podczas każdej Mszy Św., w której w danym tygodniu biorą udział, wielkie

zastępy dusz z ognia czyśćcowego w chwili przyjmowania Najświętszego Ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa… Dla tych, którzy przestrzegają regularnie postu wystarczy, gdy ten post zachowują do godz. 18:00. Wtedy winni zastępczo odmówić jedną z czterech części Różańca Św. za dusze w Czyśćcu cierpiące, ale jeszcze tego samego dnia.

 

 1. Kościół powszechny znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie i temu nie możecie nic zaradzić ziemskimi środkami i wysiłkami. Jedynie Trójca Przenajświętsza wraz z Matką Bożą, z wszystkimi Aniołami i Świętymi, jak również współdziałanie wszystkich przez was uwolnionych dusz czyśćcowych mogą jeszcze pomóc Kościołowi Wojującemu.

 

 1. Najświętszej Krwi Pańskiej: Także podczas Mszy Św. i po Komunii Świętej mówił Jezus o sile swojej Przenajświętszej Krwi: Mój Stół jest niezmiennie zastawiony. Ja jako gospodarz ofiarowałem wszystko. Daję wam nawet siebie samego. Starajcie się o przyjęcie Najświętszej Krwi do waszych dusz. Zauważcie ożywienie, które moja Najświętsza Krew powoduje w was. Nie bądźcie obojętni. Nie przyzwyczajenie prowadzić was winno do mojego Stołu, lecz ogień miłości, tej miłości, która w was poprzez Moją miłość i poprze zemnie Mnie płonąć będzie, a w zjednoczeniu z wami wypali grzech waszej duszy.

 

 1. Patrz wytrwale w Moje oczy, których przenikające spojrzenie oślepia szatana… Ja chcę, abyście byli w waszych walkach ściśle ze Mną złączeni i polegając na Mnie, zawsze patrzyli w górę!...

 

 1. Codzienne ofiarowanie. Matka Boża: Ofiarujcie swoją codzienną pracę na cześć Bożą! Jeżeli jesteście w stanie łaski, także wówczas, poprzez to ofiarowanie wzmaga się oślepienie szatana. Żyjcie zatem w Mojej łasce, aby oślepienie szatana powiększyło się coraz bardziej i aby się rozciągało na coraz to większe obszary! Liczne łaski, które wam daję, jeżeli je dobrze użyjecie – a powinniście je także coraz więcej i lepiej używać – spowodują w następstwie poprawę wielu dusz. Poprzez nielicznych, poprzez maluczkich musi rozpocząć się ten wielki wylew łaski, która poruszy świat. Każdy, kto to posłannictwo do ręki otrzyma, powinien je przyjąć jako

zaproszenie i nikt nie powinien się przed nim wzbraniać lub od niego wymawiać. Wy wszyscy jesteście moimi dziećmi, a ja jestem Matką dla wszystkich!

 

 1. Proście świętego Józefa, Najczystszego Oblubieńca! On będzie szukał przytułku w sercach ludzkich dla Mojego Płomienia Miłości! Moje dzieci, słuchajcie, ramię Mojego Boskiego Syna jest podniesione do uderzenia. Nie mogę go już prawie powstrzymać. Pomóżcie mi! – Jeżeli przyjmiecie Mój Płomień Miłości, wspólnie uratujemy świat!

 

JEZUS CHRYSTUS: Płomień Miłości Mojej Niepokalanej Matki jest dla was tym, czym była dla Noego Arka.

 

MATKA BOŻA: Moje dzieci, waszym zaufaniem możecie brać ode mnie tyle – ile chcecie! – Ja nie zamykam się! Stoję przed wami z miłością Mojego Serca. Jestem oto, abym uczyniła was szczęśliwymi. Pragnę, aby Płomień Miłości Mego Niepokalanego Serca był wszędzie znany, jak znane jest Imię Moje wszędzie na całym świecie.

 

Fragmenty dziennika duchowego „Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi” („THE FLAME OF LOVE of the Immaculate Heart of Mary”) matki sześciorga dzieci, należącej do Trzeciego Zakonu Karmelitów. Żyła w latach od 1913 do 1985 roku. Z domu nazywała się Erzesebet (tj. Elżbieta) Szanta, a zamężna: Karolina Kindelmann. Urodzona 6 czerwca 1913r. w Kipset, koło Budapesztu. Była najmłodszą w rodzinie 13 dzieci. Pochodziła raczej z biednej rodziny. Pragnęła zostać siostrą zakonną, ale ówczesne warunki na to nie pozwalały. Wyszła więc za mąż, jednak mąż będący już w podeszłym wieku, prędko został powołany do wieczności. W ten sposób cały obowiązek wychowania dzieci spadł nagle na nią samą. Z pomocą Boga i Matki Najświętszej, dała sobie jednak radę. Otrzymała przy tym również i doświadczenia mistyczne ubierać się jako biedna i przy kościele prosić o jałmużnę, co nie podobało się bardzo jej krewnym itp. Ciężkie przeżycia przyniosły jej za to bogactwa duchowe. Poniżej

fragmenty objawienia. tzw. „mowy wewnętrzne”. Pan Jezus radził jej nawet ubierać się jako biedna i przy kościele prosić o jałmużnę, co nie podobało się bardzo jej krewnym itp. Ciężkie przeżycia przyniosły jej za to bogactwa duchowe. Poniżej fragmenty objawienia.

 

NOWY DAR ŁASKI MARYI DLA RATOWANIA ŚWIATA

Płomień Miłości Jej Niepokalanego Serca

 

Jest Pierwszy Piątek miesiąca.

NAJŚWIĘTSZA PANNA: Tak wiele grzechów jest na ziemi! Pomóżcie mi ratować dusze! Ja dam wam promień światła do ręki. Jest to Płomień Miłości mojego Serca. Ja jestem waszą dobrotliwą i kochającą Matką, zjednoczoną z wami – ręka w rękę – uratuję was…! Moja córko tutaj przekazuję ci Płomień Miłości mojego Serca. Zapal nim swoje serce i podaj go dalej, przynajmniej jednej duszy!...

 

Elżbieta: W tym momencie zaszlochała Matka Boża tak bardzo, że nie wiedziałam co mam uczynić. W imieniu wszystkich przyrzekłam Jej wszystko, gdyż moje serce było bliskie pęknięcia.

Na czym polega tajemnica Jej Płomienia Miłości

MATKA BOŻA: Ten pełen łaski Płomień, który Ja wam z mojego Niepokalanego Serca udzielę, ma być przekazywany z serca do serca. To będzie tym wielkim cudem, którego światło oślepi szatana. Ten Płomień jest ogniem miłości i zgody. Tak więc ogień będziemy gasić ogniem: ogień nienawiści ogniem miłości! – Tę łaskę uzyskałam poprzez pięć najświętszych ran mojego Boskiego Syna od Przedwiecznego Ojca Niebieskiego

 

Elżbieta : Maryja przekazując każdemu Płomień Miłości Swojego Serca mówi :

 

MATKA BOŻA: Ten Płomień Miłości w połączeniu z wami unicestwi grzech. Szatan zostanie oślepiony w takim stopniu, w jakim się do tego przyczynicie swoją gorliwością.(…) Pomóżcie Mi ratować dusze! Ja dam wam Płomień Miłości do ręki.

 

MODLITWY INNE

Różaniec do Serca Maryi

Na cześć pięciu świętych Ran naszego Zbawiciela żegnamy się 5 razy:

† W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen
     Na dużych ziarnach różańca mówimy:
† Pełne boleści i Niepokalane Serce Maryi, proś za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!
      Na małych ziarnkach różańca mówimy:
† Matko, ratuj nas przez Płomień Miłości Twojego Niepokalanego Serca!
      Na zakończenie powtarzamy 3 razy:

† Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki niech będzie. Amen.

 

 

MODLITWY CODZIENNE

JEZUS CHRYSTUS: Powiedz twoim braciom i siostrom, że tą jest nauka Pana:

 

Jedno jedyne Ojcze nasz lub Zdrowaś Maryjo wśród największej oschłości duszy odmówione jest owocniejsze, niż pełna egzaltacji modlitwa w stanie obfitości łaski…

Pan nauczył mnie również jednej krótkiej modlitwy i prosił mnie, abym ją dalej przekazała, gdyż On uważa ją za bardzo skuteczny środek oślepiania szatana…

Oby nasze kroki były wspólne

Oby nasze ręce wspólnie gromadziły

Oby nasze serca wspólnie uderzały

Oby nasze wnętrze wspólnie odczuwało

Oby myśli naszego ducha jedność budowały

Oby nasze oczy wspólnie umiały wsłuchiwać się w Ciszę

Oby nasze oczy wpatrując się w siebie wzajemnie – spajały nas

Oby nasze wargi wspólnie błagały Ojca Niebieskiego o Miłosierdzie!

 

Modlitwa poranna zaraz po przebudzeniu

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

O dobry Ojcze nieba i ziemi, dziękuje Ci za błogosławieństwo Twoje w czasie mego nocnego snu. Dziękuje Ci szczególnie za... A teraz proszę Cię, błogosław mi na cały dzień dzisiejszy. Błogosław mą pracę/ naukę/, radości, kłopoty, smutki, cierpienia..., tak aby wszystko działo się za przyczyną Matki Najświętszej, Maryi, w imię Jezusa Chrystusa i było wypełnieniem Twojej Najświętszej Woli na ziemi, ku Twojej chwale, a mojemu zbawieniu i szczęściu, które tylko Ty mi dać możesz, poprzez Płomień Miłości Twojego Ducha Świętego. Amen.

 

Modlitwa  poranna w dowolnym czasie, lecz w należytym skupieniu

Kto mówi, że nie ma czasu; niechże parę minut wcześniej wstanie z łóżka, by móc odpowiednio pożywić swoją duszę, która z głodu i pragnienia za Bogiem, może umrzeć na wieki:

Ojcze Niebieski, naucz mnie kochać każdego człowieka na ziemi, wszystkich Aniołów i Świętych w niebie, a szczególnie Matkę Najświętszą, Niepokalaną Dziewicę Maryję tak, aby się Tobie moja miłość do nich podobała. Pozwól mi zawierzyć cale moje życie Matce Najświętszej, jak Ty Jej Swego Jednorodzonego Syna Jezusa zawierzyłeś. Naucz mnie też wdzięczności dla Matki Najświętszej za wszystko, co już dla mnie uczyniła, co czyni lub czynić będzie przez Płomień Miłości Jej Niepokalanego Serca.

1 x Ojcze nasz...

O ukochana Matko Najświętsza, Maryjo! Tobie zawierzam moje oczy i każde moje spojrzenie na drugiego człowieka i na wszystko co mnie otacza. Ty uczyń je czystymi i świętymi przez moc działania Płomienia Miłości Twojego Niepokalanego Serca i spraw, aby nic złego nie wdarło się przez nie do mojej duszy.

1 x Zdrowaś Maryjo...

O ukochana Matko Najświętsza, Maryjo! Tobie zawierzam mój refleks, moją pamięć, mój rozum z wszystkimi myślami, moje serce z wszystkimi uczuciami, moją wolę z wszystkimi pragnieniami...

Ty kieruj nimi mocą Płomienia Miłości Twojego Niepokalanego Serca, według swego upodobania, które z a w s z e upodobaniem Boga, ku swojej chwale, a przez nią ku najwyższej chwale Jezusa prawdziwie obecnego w Najświętszym Sakramencie, Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

1 x Zdrowaś Maryjo...,

O ukochana Matko Najświętsza, Maryjo! Tobie zawierzam siebie i ... oraz wszystko co mam i posiadam. Ty strzeż od wszelkiego zła mnie/nas/ i wszystko co Ci zawierzyłem. Wypraszaj mi/nam/ siłę skutecznego przeciwstawiania się wszystkim, a zwłaszcza podstępnym zakusom złego ducha szatana. Ratuj nas przez Płomień Miłości Twojego Niepokalanego Serca

1 x Zdrowaś Maryjo...,

1 x Chwała Ojcu...,

 

I wezwania:

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami którzy się do Ciebie uciekamy.

Wspomożenie Wiernych, módl się za nami.

Uzdrowienie Chorych, módl się za nami.

Ucieczko Grzesznych, módl się za nami.

Przyczyno naszych radości, módl się za nami.

Stolico Mądrości, módl się za nami.

Królowo Aniołów, módl się za nami.

Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami.

Królowo Polski, módl się za nami.

Matko wszystkich Ludów i Narodów, módl się za nami.

Matko Boża rozlej na całą ludzkość działanie Łaski Twojego Płomienia Miłości teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Modlitwa wieczorna bezpośrednio przed snem
O Boże Nieskończonej Dobroci i Sprawiedliwości, dziękuje Ci za wszelkie   znane i nieznane Łaski, którymi mnie w dniu dzisiejszym , za przyczyną   Matki Najświętszej obdarzyłeś. Jeszcze raz przepraszam za wszystkie  moje  niewierności, a teraz proszę Cię błogosław mnie i ten dom z  wszystkimi  jego mieszkańcami i spraw, gdy ciało moje w sen się pogrąży, aby  Aniołowie Święci strzegli mnie tak, abym jutro mógł się obudzić  zdrów i  radosny, by dalej pełnić Wolę Twoją i stawać się coraz  doskonalszym  dzieckiem Twego upodobania. Wszystko przez Łaskę Płomienia Miłości za  przyczyną Niepokalanego Serca Maryi. Amen.

 

Modlitwa przed posiłkami
Ojcze Niebieski, Ty w swojej odwiecznej Miłości przygotowałeś ludziom   wzmacniające nasze ciała pokarmy, którymi mamy dzielić się z głodnymi. Posil, prosimy, też nasze dusze, abyśmy mogli Twoją dobroć we wszystkim rozpoznawać, a zapaleni do Ciebie i do bliźnich Płomieniem Miłości,   który posłałeś do nas w Jezusie przez Niepokalane Serce Maryi mogli zapalić Nim coraz więcej serc ludzkich. Amen.

 

Modlitwa po posiłkach
Boże Nieskończonego Miłosierdzia! Tak jak ugasiłeś pragnienie i głód   naszych ciał. Prosimy Cię spraw, aby zostały ugaszone głód i pragnienie serc ludzkich tęskniących za prawdziwą miłością, dobrocią,   sprawiedliwością, pokojem... A wszystko niech się stanie przez moc Płomienia Miłości, który do nas przyszedł przez Niepokalane Serce Maryi. Amen.

 

 

 Aprobata Kościoła 1995 rok

posiadają Nihil Obstat Kurii Biskupiej Stuhlweissenburgu (Węgry, Mons. Imre Kisberk, akta nr 1404/26.09.1978)

oraz Imprimatur zatwierdzające Dzieło w Ekwadorze, 1.12.1995, podpisane przez Bernardino Kard. Echeverria Ruiz, OFM.

 

Na Chwałę Bożą: ,,Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. (1 Kor.10:31)

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”  (Mt 10,8).

Są to słowa wypowiedziane przez Jezusa, gdy wysłał apostołów do szerzenia Ewangelii,

aby Jego Królestwo było propagowane przez gesty bezinteresownej miłości.

Początek formularza

Dół formularza

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Sanktuarium Jaworzno, siedziba: Jaworzno - Osiedle Stałe, ul Św. Maksymiliana Kolbe 3.